Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och är idag det näst äldsta aktiva lärosätet i Sverige efter Uppsala universitet. Det har genom åren vuxit till att bli ett av Nordens största universitet med 42000 studenter och runt 7500 anställda. Universitetet erbjuder 276 olika program och har över 2200 fristående kurser. Med över hundra olika masters och 600 kurser som ges på engelska kommer många utbytesstudenter till Lunds universitet. Idag har universitetet olika campus runt om i Skåneregionen. I Malmö ligger den konstnärliga fakulteten, i Helsingborg läser bland annat socionomer och ämneslärare och i Ljungbyhed ligger Trafikflyghögskolan. De allra flesta studenter är dock hemmavarande på campus i Lund.

Verksamheten vid Lunds universitet är bred och spänner över många olika ämnen. Två tredjedelar av universitetets omsättning går till forskning där framför allt livsstil, hälsa och människors åldrande står i centrum. Mycket av forskningen bedrivs i samarbete med Skånes universitetssjukhus som finns i både Malmö och Lund. Universitetet har fått i uppgift av regeringen att utveckla forskning i världsklass inom bland annat cancer, diabetes, Mellanöstern, IT, biologisk mångfald och ytterligare några ämnen. Som ett steg i denna satsning byggs just nu världens ledande synkrotronanläggning i Lund, alldeles granne med den europeiska forskningsanläggningen ESS. Där kommer världens mest kraftfulla neutronkälla att leda forskningen i Lund in i framtiden.

Lunds universitet och kända uppfinningar

Då Lunds universitet är ett av våra mest anrika lärosäten har universitetet huserat en och annan känd svensk. Politiker som Tage Erlander, Per Gahrton, Tobias Billström och Ingvar Carlsson studerade i Lund och så gjorde även kulturpersonligheter som Hasse Alfredsson, Suzanne Osten, Viktor Rydberg och Esaias Tegnér. LU har också huserat fem olika nobelpristagare av svensk härkomst inom olika ämnen som medicin, fysik och ekonomi. Några kända uppfinningar har också kommit till liv inom universitetets fyra väggar. Njuren av konstgjort material, ultraljudsdiagnostik, blue tooth och miljarduppfinningen Tetra Pak är några av de stora innovationerna från Lund som har spridits över hela världen.

Lunds universitet är hem för många studenter