Fakultetsambassadörerna

Fakultetsambassadörerna är namnet på en organisation vid Lunds anrika universitet. Denna förening har bildats för att öka mångfalden inom universitetet, både vad gäller kön, etnicitet, funktion och sexuell läggning. Man vill ge röst åt de som inte vanligtvis blir hörda genom att ge dessa personer extra stöd och chans att komma fram. Fakultetsambassadörerna arbetar på flera olika sätt för att nå sin vision. Det vanligaste är besök i klasser där representanter för organisationen går ut och informerar om allas rätt till lika villkor och rättigheter. Dessa representanter fungerar även som förebilder och går att kontakta enskilt om man känner att man behöver extra stöd.

Fakultetsambassadörerna är en av många organisationer man kan engagera sig i som student vid Lunds universitet. När det gäller studier på universitet är det meriterande att ha varit aktiv i en förening vid sidan av sina vanliga studier. Detta är något som potentiella arbetsgivare ofta tittar efter i ens CV när man söker jobb, eftersom ett engagemang som detta visar att man är beredd att hugga i och arbeta för något, även om man kanske inte får pengar för det. Många föreningar är ideella och eventuella temadagar drivs av sponsorer. Det är inte bara meriterande och lärorikt att vara med, det är framförallt roligt.

Fakultetsambassadörerna är noga med lag och rättvisa

Fakultetsambassadörerna har bytt namn

Fakultetsambassadörerna har länge varit kända under detta gamla namn men har nyligen bytt namn till Studieinspiratörerna. Ambitionen är densamma; denna förening vill öka mångfalden och har inriktat sig särskilt på juristprogrammet vid Lunds universitet, där man tyvärr kan se en stor homogen grupp som skulle vara förtjänt av att blandas ut. Studieinspiratörerna planerar bland annat att göra studiebesök vid en känd advokatbyrå för att visa för sina medlemmar hur roligt det är att arbeta med lag och rättvisa. Om du vill bli motiverad och inspirerad samtidigt som du ingår i ett härligt gäng studenter ska du genast söka dig till denna förening.